Radni Rady Gminy Kunice w akcji #GaszynChallenge

Radni Rady Gminy Kunice w akcji #GaszynChallenge

Radni Rady Gminy Kunice przyjęli wyzwanie  Pana Zdzisława Tersy – Wójta Gminy Kunice
do uczestnictwa w akcji #GaszynChallenge. W dniu 14 lipca 2020 r. przyłączyli się do akcji charytatywnej poprzez wykonanie pompek i przysiadów. Challenge skierowany został do Hani z Grzybian.

Zgodnie z zasadami prowadzonej  akcji, Pan Andrzej Ostrowski – Przewodniczący Rady Gminy
w Kunicach  nominował kolejnych uczestników:

  1. Ludowy Zespół Sportowy „Mewa” w Kunicach
  2. Radę Gminy Ruja
  3. Kopalnię Kruszywa „Górażdże”

Zapraszamy do wyzwania !