Ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.

Dolnośląska Strategia Innowacji 2030 stanowić będzie podstawowy dokument realizujący cele i kierunki polityki innowacyjnej na Dolnym Śląsku, uszczegóławiający zapisy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w tym zakresie.

Dokument został opracowany z uwagi na kończący się okres obowiązywania obecnej Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, zbliżającą się nową perspektywę programową i finansową Unii Europejskiej oraz zmianę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu dolnośląskiego.

Konsultacje społeczne projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji trwają w terminie
 od 25 czerwca do 30 lipca 2020 roku.

Więcej informacji znajduje się  na stronie internetowej:  

www.umwd.dolnyslask.pl/gospodarka/aktualnosci/artykul/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych-projektu-dolnoslaskiej-strategii-innowacji-1/

ZAPRASZAMY.