Informacja – trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania

Informacja – trening systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania

INFORMUJĘ MIESZKAŃCÓW GMINY KUNICE, ŻE W DNIU 01 SIERPNIA 2020 R. O GODZ. 17:00
na terenie województwa dolnośląskiego
w ramach treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania zostanie uruchomiony sygnał alarmowy.
Będzie to ciągły trzyminutowy dźwięk syreny.
Sygnał ten będzie jednocześnie upamiętnieniem 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Wójt Gminy Kunice
ZDZISŁAW TERSA