Wolne miejsca na kolonię dla dzieci – KRUS

Wolne miejsca na kolonię dla dzieci – KRUS

KRUS informuje, że posiada wolne miejsca na kolonię która jest przeznaczona dla dzieci, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

KOLONIA TPD – 11-dniowa 14.08.2020 r. – 24.08.2020 r. – koszt 600 zł (dzieci urodzone od dnia 01 stycznia 2004 r.)