Wyspa Marzeń w Kunicach „rośnie” i rozwija się

Wyspa Marzeń w Kunicach „rośnie” i rozwija się

Gmina Kunice zakończyła inwestycję rozbudowy budynku przy ulicy Staropolskiej w Kunicach, która jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy. Od 14 września 2020r. Przedszkole Samorządowe Wyspa Marzeń w Kunicach powiększyło się o kolejne cztery sale dydaktyczne i dwie szatnie.

W dniu 1.09.2016r. w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Budowa przedszkola w Kunicach wraz z zakupem wyposażenia” uruchomiono przedszkole z basenem. W pierwszym roku funkcjonowania opieką przedszkolną objęto 104 dzieci w pięciu grupach. Już w kolejnym roku uruchomiona została szósta grupa, zapewniając opiekę dla 134 dzieci.
15.06.2018r. Przedszkole Samorządowe w Kunicach przyjęło nazwę „ Wyspa Marzeń”.

Jak twierdził Lew Tołstoj „Jest w marzeniach coś, co jest lepsze od rzeczywistości, co jest lepsze od marzenia. Pełnym szczęściem byłoby zespolenie obu tych elementów.” i właśnie przedszkole w Kunicach, a raczej dzieci, które wnoszą w nie swoją radość i energię, ich rodzice, nauczyciele, a także pracownicy łączą oba te elementy. Przedszkolaki marzą a nauczyciele robią wszystko, by te marzenia spełniać. Każdego dnia to miejsce jest tym, czym dzieci chcą, by było.
Dlatego też już 1.10.2018r. kolejne dzieci, które chciały „marzyć” na „Wyspie Marzeń” zostały przyjęte do siódmej grupy, powstałej w budynku przejętym po Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kunicach, w ramach realizacji kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Kunicach – szansą na rozwój najmłodszych mieszkańców Kunic”. Liczba dzieci w przedszkolu wzrosła do 164, a z nią ilość cudownych emocji, wzruszeń i głów pełnych pomysłów.

Jednak, z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców gminy usługami świadczonymi przez przedszkole, na wniosek wójta gminy Zdzisława Tersy, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 z przeznaczeniem środków na rozbudowę budynku przy ulicy Staropolskiej w Kunicach. Dzięki podjętym decyzjom władz Gminy Kunice, dzisiaj w przedszkolu mamy dziewięć grup, do których uczęszcza 181 dzieci. Przedszkole funkcjonuje w dwóch budynkach, w których znajduje się trzynaście sal dydaktycznych.
Wyspa Marzeń „rośnie” i rozwija się dla dzieci z okolicznych miejscowości, by dać im szansę na spotkania z rówieśnikami, naukę i zabawę. Przedszkole powstało, by spełniać marzenia. By dzieci, które tu uczęszczają mogły kreatywnie spędzać czas na nauce i zabawach.

Kończąc słowami Wisławy Szymborskiej „ Każdy przecież początek/ to tylko ciąg dalszy,/ a księga zdarzeń/ zawsze otwarta w połowie.” kto wie co w tej księdze się jeszcze zapisze…