Załóż fundacje lub stowarzyszenie!

Załóż fundacje lub stowarzyszenie!

Działasz społecznie?
Poszukujesz nowych możliwości zaangażowania?
Załóż fundacje lub stowarzyszenie.

Krok po kroku wprowadzimy cię w działalność społeczną oraz razem z Tobą przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty.

Dodatkowo Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje bezpłatne:
• doradztwo
• szkolenia
• coaching
• wizyty studyjne
• spotkania sieciujące
• zakładanie partnerstw lokalnych
Zapraszamy do kontaktu już dziś! Zadzwoń lub napisz do nas! ? ? ?

OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego
ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica
tel./fax 76 862 58 25
lsio@lsio.org.pl / lgowes.lsio.org.pl