Informacja nt. treningu systemu alarmowania i ostrzegania ludności

Informacja nt. treningu systemu alarmowania i ostrzegania ludności

UWAGA !

INFORMUJĘ MIESZKAŃCÓW GMINY KUNICE, ŻE W DNIACH 06 – 09 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia RENEGATA/SAREX20
w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna
w ramach ćwiczeń prowadzony będzie trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności

Przypominam sygnały emitowane przez syreny alarmowe: ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty, odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

 

Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa