Jesienne prace polowe – bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Jesienne prace polowe – bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Jeszcze do niedawna trwały na polach prace żniwne, a już inspektorzy KRUS oraz radcy PIP przygotowują kolejne wizytacje prac polowych, tym razem jesiennych prac okopowych. Zarówno podczas wizytacji w okresie żniw, jak i teraz, apelują do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę, zwracają uwagę na stan techniczny maszyn i pojazdów rolniczych oraz występujące zagrożenia dla użytkujących je osób.

Specyfika pracy rolnika związana jest z wykonywaniem czynności w różnych warunkach atmosferycznych, ale także z użyciem wielu maszyn do uprawy gruntów i zbioru plonów.

Pamiętajmy o przestrzeganiu kilku podstawowych  zasad bezpieczeństwa:

– schodząc z ciągnika nie należy zapominać o unieruchomieniu silnika,

– zabronione jest demontowanie fabrycznych osłon maszyn, aby w ten sposób „usprawnić sobie pracę”, bądź przyspieszyć dokonanie ewentualnych napraw – części maszyn służące do napędu, a w szczególności koła pasowe, pasy, koła zębate, łańcuchy, wały, przekładnie, przeguby powinny być osłonięte w sposób zapewniający bezpieczną ich obsługę,

– jedynie rolnik posiadający uprawnienia, może kierować ciągnikami i innymi maszynami rolniczymi – zabronione jest małoletnim i innym osobom postronnym, jeździć ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami czy przebywać na przyczepach załadowanych ziemiopłodami,

– nikt nie może przebywać pomiędzy ciągnikiem, a maszyną współpracującą oraz wchodzić na dyszle, zaczepy, ramy i inne części ciągnika lub maszyn rolniczych w czasie pracy,

– należy pamiętać o przerwach w pracy i unikaniu pośpiechu, który nie jest dobrym doradcą – brak należytej koncentracji, zmęczenie, roztargnienie, to przyczyny wielu wypadków,

– ciągniki, przyczepy oraz inne maszyny rolnicze, należy wyposażyć w schodki, drabinki lub uchwyty  ułatwiające wchodzenie i schodzenie, co ograniczy możliwość  upadku lub poślizgnięcia się,

– podczas pracy z maszynami istnieje niebezpieczeństwo pochwycenia przez ruchome części maszyn, dlatego ubranie robocze powinno być wygodne, ale też nie może być za luźne.

Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, dbamy nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również swoich bliskich pracujących w gospodarstwie.

         

Materiały źródłowe:
– broszury prewencyjne KRUS                         

Opracowała:        
Danuta Rydz
samodzielny Inspektor
KRUS PT w Legnicy