Zarządzenie Nr 76/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Szczytniki Małe

Zarządzenie Nr 76/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Szczytniki Małe