Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kunice

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kunice

obraz-śmieciarka

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ulicy Nowodworskiej 60 Nr rejestrowy 000001881 NIP 6910203967 REGON 390081536 KRS 0000124337 telefon 76 856 63 50-52 fax: 76  856 63 55  e-mail: biuro@lpgk.pl.

Pozostałymi podmiotami odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kunice są REMONDIS LEGNICA Sp. z o.o. z siedzibą w Kunicach przy ulicy Legnickiej 14 Nr rejestrowy 000023889 NIP 6912167313 oraz PHU KOMUNALNIK Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Św. Jerzego 1A Nr rejestrowy 000011603 NIP 7551845613.