Zarządzenie Nr 78/20 w sprawie odwołania Zebrania Wiejskiego w Szczytnikach Małych w dniu 20.10.2020r.

Zarządzenie Nr 78/20 w sprawie odwołania Zebrania Wiejskiego w Szczytnikach Małych w dniu 20.10.2020r.