Informacja dla mieszkańców wsi Szczytniki Małe

Informacja dla mieszkańców wsi Szczytniki Małe

W związku z ustaniem funkcji sołtysa wsi Szczytniki Małe z dniem 01.10.2020 pobór inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej jest niemożliwe, wobec powyższego proszę o dokonywanie wpłat za podatki za pomocą:

• wpłaty bezpośredniej w banku (bez prowizji)
Bank Spółdzielczy Oddział w Kunicach, 59-216 Kunice / ul. Legnicka 15,

godziny otwarcia:
– poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00
– wtorek od godz. 9:00 do godz. 16:00

• za pośrednictwem placówek finansowych
• za pośrednictwem placówek pocztowych
• drogą elektroniczną

na rachunek bankowy nr: 70 8649 1028 2001 0000 0228 0004