II miejsce dla Gminy Kunice w Konkursie „Inwestycja Roku” 2019

II miejsce dla Gminy Kunice w Konkursie „Inwestycja Roku” 2019

Konkurs „Inwestycja Roku” prowadzony jest przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.  Ma na celu promocję innowacyjności, postaw proinwestycyjnych oraz proekologicznych i skierowany jest do inwestorów, których inwestycje ukończone zostały w 2019 roku.

Gmina Kunice zgłosiła do konkursu inwestycję pn. „Budowa przedszkola w Kunicach oraz rozbudowa budynku przedszkola o segment komunikacyjny łączący przedszkole
z basenem”
. Kapituła Konkursowa oceniała  inwestycje m.in. pod względem innowacyjności
i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji.

W dniu 8 października 2020 roku odbyła się Uroczysta Gala Finałowa  podczas której ogłoszono Laureatów Konkursu.   Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa odebrał nagrodę  dla Gminy Kunice za zajęcie II Miejsca w Konkursie „Inwestycja Roku” 2019  w kategorii  „Obiekty kultury i edukacji, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne”.

Na zdjęciach prezentujemy  nagrodę dla Gminy Kunice – dyplom oraz statuetkę, a także  nagrodzoną inwestycję   Przedszkole Samorządowe „WYSPA MARZEŃ”, które  wybudowane jest w Kunicach  przy ul. Przedszkolnej.