Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy w Kunicach

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy w Kunicach

Wójt Gminy Kunice informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 od dnia 02 listopada 2020r. sprawy urzędowe będą rozpatrywane i załatwiane głównie za pośrednictwem środków elektronicznych (e-mail, e-PUAP), telefonicznie pod numerami telefonów 76 8575 322, 76 8575 013 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Interesanci będą mieli także możliwość złożenia wniosku do rozpatrzenia do urny znajdującej się w przedsionku wejścia do budynku Urzędu Gminy w Kunicach.

Godziny pracy Urzędu Gminy w Kunicach nie ulegają zmianie.