Przebarwienia wody w m. Grzybiany, Kunice, Ziemnice

Przebarwienia wody w m. Grzybiany, Kunice, Ziemnice

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że służby przedsiębiorstwa zakończyły prace montażowe związane z usunięciem awarii magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Skarbka i Orzeszkowej m. Legnica powstałej w dniu 17.11. br. W chwili obecnej trwają czynności mające na celu przywrócenie pierwotnego układu zasilania miasta Legnicy i gmin ościennych (Gmina Kunice – miejscowości Grzybiany, Kunice i Ziemnice). Przebieg prac nie spowoduje przerw w dostawach wody, natomiast w okresie od 19.11. do 27.11.br mogą wystąpić przebarwienia wody związkami żelaza. W celu poprawy jakości wody wykonywane będą płukania sieci wodociągowej.

 

Link do informacji LPWiK SA:

https://www.lpwiksa.pl/artykuly/zakonczono-usuwanie-awarii-sieci