Interpelacje i zapytania oraz imienny wykaz głosowania radnych – XXII Sesja Rady Gminy w Kunicach (26.11.2020)

Interpelacje i zapytania oraz imienny wykaz głosowania radnych – XXII Sesja Rady Gminy w Kunicach (26.11.2020)