Rządowe środki finansowe w kwocie 1,5 mln zł na inwestycje w Gminie Kunice

Rządowe środki finansowe w kwocie 1,5 mln zł na inwestycje w Gminie Kunice

Miło nam poinformować, że Gmina Kunice otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 1,5 mln zł na przebudowę sieci wodnościekowej wybudowanej w latach 90-tych na terenie gminy Kunice.

W ramach projektu zaplanowana jest do realizacji :
1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni w Kunicach ul. Rolnicza, Legnicka, Działkowa.
2. Modernizacja przepompowni ścieków i studni rewizyjnej wraz z wymianą sieci w Golance Górnej, Spalonej, Szczytnikach Małych i Kunic.
3. Budowa zbiornika wody i modernizacja kontenerowej pompowni wody dla m. Spalona, Szczytniki Małe, Kunice, Bieniowice, Pątnów Legnicki, Miłogostowice, Szczytniki N/Kaczawą.
Szacowany koszt całkowity wynosi 3.900.000 zł. Planowany termin realizacji inwestycji to kwiecień 2021 r. –grudzień 2022 r.

Beata Taczyńska-Pietruś
Sekretarz Gminy Kunice