Betlejemskie Światło Pokoju w Kunicach

Betlejemskie Światło Pokoju w Kunicach

W dniu 17 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Kunicach nastąpiło uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Od 1991 roku tradycją jest, że organizatorem Betlejemskiego Światła Pokoju jest Związek Harcerstwa Polskiego. W 2020 roku Betlejemskie Światło Pokoju było dostarczone do Hufca ZHP Legnica im. Janusza Korczaka, gdzie zostało przekazane poprzez instruktorów w różne rejony powiatu legnickiego. Niesione jest przez skautów, harcerzy i harcerki na znak pokoju.
Do Kunic Światło zostało dostarczone przez pwd. Piotra Matysika  HO Drużynowego 123 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Sowie Bractwo, działającej  w Szczytnikach Małych na terenie Gminy Kunice. Światło Betlejemskie odebrał Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa.

Osoby, które chcą odebrać Płomień Betlejemskiego Światła zapraszamy do Urzędu Gminy
w Kunicach w godzinach pracy urzędu, w terminie do 23 grudnia br.