GOPS inicjatorem Szlachetnej Paczki w Kunicach

GOPS inicjatorem Szlachetnej Paczki w Kunicach

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. , dzięki którym konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.

W 2020 roku 11 rodzin z terenu Gminy Kunice zostało wytypowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunicach do udziału w w/w inicjatywie.