Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (01.01-30.06.2021)