Nowa droga w Bieniowicach

W dniu 21.12.2020 roku  w Bieniowicach została przekazana do użytkowania  droga o długości 550 mb., wybudowana w ramach przedsięwzięcia: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2180D,  planowanego do wykonania w ramach projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków MSWiA na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych pn: Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 2180D
w m. Bieniowice.

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł: 1 695 603,63 zł .
W ramach podpisanej umowy Gmina Kunice udzieliła Powiatowi Legnickiemu pomocy finansowej  w formie dotacji na realizację inwestycji  w wysokości ponad 250 tys. zł.

 

do pobrania:
Podziękowanie