Informacja – szczepienia przeciw COVID-19

Informacja – szczepienia przeciw COVID-19

Informuję, mieszkańców gminy Kunice, iż na terenie naszej gminy szczepienia przeciw COVID-19 będą prowadziły :

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Kunicach ul. Staropolska 7A

 Nr telefonu: 76-85-75-326
e-mail:  rejestracja: zozkunice@interia.pl  
strona internetowa : www.zozkunice.pl.

 

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśkowicach Legnickichz o.o. Jaśkowice Legnickie nr 37

    Nr telefonu : 76-85-75780
    e-mail: rejestracja:  rejestracja@nzoz.com 
    strona internetowa: www.nzoz.com   

 

WÓJT GMINY KUNICE
ZDZISŁAW TERSA