Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – informacja o możliwości skorzystania z porad/konsultacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – informacja o możliwości skorzystania z porad/konsultacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż od 04 lutego 2021 r. mieszkańcy gminy Kunice mogą skorzystać z konsultacji / porad, pomocy / psychologicznych. Osoby mające potrzebę skorzystania z usług psychologa zapraszamy w każdy pierwszy czwartek miesiąca  w godzinach od 10:00 do 13:00 . Porady będą udzielane w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kunicach, ul. Gwarna 1 pokój nr 5 / parter /.

Preliminarz konsultacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2021 zaprasza na konsultację w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 15:30 do 16:30. Dyżur w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym pełni : specjalista terapii uzależnień

Preliminarz konsultacji: