Zimowe utrzymanie dróg – informacja

Zimowe utrzymanie dróg – informacja

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi intensywnymi opadami śniegu oraz niskimi temperaturami przypominamy, że za utrzymanie dróg odpowiada ich właściciel.

Na terenie gminy Kunice istnieje sieć dróg powiatowych, gminnych oraz droga krajowa nr 94.

 

  1. Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania dróg powiatowych należy kierować do Drogowej Służby Liniowej w Legnicy pod nr:

tel.  76/8549809,
tel.  604931908,
tel.  604120773.

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Kunice:

Lp.

Nr drogi

Przebieg drogi

1.

2180D

Legnica Pątnów Legnicki Bieniowice Szczytniki Nad Kaczawą

2.

1250D

Dobrzejów Miłogostowice

3.

2197D

Spalona Bieniowice Miłogostowice

4.

2198D

Spalona Jaśkowice Legnickie Rosochata Grzybiany

5.

2195D

Golanka Górna Jaśkowice Legnickie

6.

2199D

Kunice Ziemnice

7.

2179D

Legnica Kunice Jaśkowice Legnickie

8.

2184D

Jawor Piotrówek Prochowice

9.

2178D

Legnica Ziemnice Grzybiany

10.

2196D

Rosochata Piotrówek

 

  1. Informacje dotyczące utrzymania dróg gminnych można uzyskać w godzinach  pracy Urzędu Gminy  pod nr tel. 76/8575322 wew. 45.  lub bezpośrednio od wykonawców tj.:

– FHU Partner KPPK, ul. Łagodna 2 , 59-216 Kunice tel. 502219303

wykonującego prace w zakresie odśnieżania i posypywania mieszanką piasku z solą dróg na terenie sołectw: Kunice, Spalona, Szczytniki Małe, Golanka Górna, Ziemnice, Grzybiany, Jaśkowice Legnickie, Rosochata, Piotrówek,

–   BUZUN , Dorota Łozińska , Szczytniki Nad Kaczawą 26, 59-216 Kunice

tel. 782442862,  605192595.

wykonującego  prace w zakresie odśnieżania i posypywania mieszanką piasku z solą   dróg  na terenie sołectw: Bieniowice, Szczytniki Nad Kaczawą, Pątnów Legnicki Miłogostowice.

 

  1. Informacje dotyczące utrzymania drogi krajowej  nr 94 odcinek Legnica Prochowice, można uzyskać pod nr :

      tel. 76/8506189   Obwód Drogowy Nowa Wieś Legnicka 

       tel. 76/8522888   Rejon w Legnicy.