Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Ostrzeżenie hydrologiczne – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Data i godzina wydania: 17.02.2021 – godz. 20:48
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:7
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 20:48 dnia 17.02.2021 do godz. 09:00 dnia 18.02.2021
Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg: W związku z topnieniem pokrywy śnieżnej w warunkach adwekcji ciepłej i wilgotnej masy powietrza, szczególnie w zlewni górnej Nysy Łużyckiej i Kwisy, dopływów górnego Bobru, górnej Kaczawy i Skorej oraz dopływów górnej Bystrzycy obserwowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie już z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W okresie ważności ostrzeżenia na tym obszarze stany wody utrzymają się w strefie stanów wysokich, miejscami mogą występować dalsze wzrosty, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Wojciech Krasowski