Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

W  dniu 1 kwietnia  br.  rozpoczął  się  Narodowy Spis Powszechny 2021. Spisem  objęci  są  wszyscy  mieszkańcy  naszej  gminy, którzy  zobowiązani są do  przeprowadzenia  spisu  samodzielnie  tzw.  samopisu internetowego. 

W  celu ułatwienia  mieszkańcom  dokonania  samospisu  internetowego  w  Urzędzie Gminy w  Kunicach  zostało  utworzone  stanowisko  komputerowe  z  którego  można skorzystać  dla  potrzeb spisu. Samospisu  można  również  dokonać  korzystając  ze strony  internetowej Głównego Urzędu Statystycznego  –  https://www.spis.gov.pl  – zalogować  się do aplikacji i  wypełnić formularz spisowy. Na stronie  znajdują się  również  szczegółowe  informacje   dotyczące logowania do formularza spisowego  i  zawartych  w nim pytań.

Informujemy  jednocześnie, że ze względu  na obecną  sytuację  epidemiologiczną w kraju  oraz  wewnętrzną  pracę  Urzędu  Gminy  stanowisko  do  przeprowadzenia  samospisu  do dnia 9  kwietnia br. będzie  nie  dostępne.

Prosimy  i  bardzo  zachęcamy  mieszkańców   do  przeprowadzenia  samospiu  internetowego.

Wszelkie  informacje  dotyczące  Narodowego Spisu  Powszechnego 2021 w  Urzędzie Gminy  w Kunicach  można uzyskać  pod numerem telefonu 76 85-75-322 wew.33.