Narodowy Spis Powszechny

W dniu 1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny 2021. Spisem objęci są wszyscy mieszkańcy naszej gminy, którzy zobowiązani są do przeprowadzenia spisu samodzielnie tzw. samopisu internetowego. 

W  celu ułatwienia mieszkańcom  dokonania samospisu internetowego w Urzędzie Gminy w Kunicach zostało utworzone stanowisko komputerowe z którego można skorzystać dla potrzeb spisu. Samospisu można również dokonać  korzystając  ze strony  internetowej Głównego Urzędu Statystycznego  –  https://www.spis.gov.pl  – zalogować  się do aplikacji i  wypełnić formularz spisowy. Na stronie  znajdują się  również  szczegółowe informacje dotyczące logowania do formularza spisowego i zawartych w nim pytań.

Informujemy jednocześnie, że w Urzędzie Gminy przygotowane jest stanowisko komputerowe do przeprowadzenia samospisu. Osoby, które chciałby skorzystać z takiej formy spisu proszone są o kontakt pod nr 76/85-75-322 wew.33

Prosimy i bardzo zachęcamy mieszkańców do przeprowadzenia samospiu internetowego.

Wszelkie informacje dotyczące  Narodowego Spisu Powszechnego 2021 w Urzędzie Gminy w Kunicach  można uzyskać pod numerem telefonu 76 85-75-322 wew.33.