Projekt EURES

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy realizuje III edycję projektu  „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD. W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie Dolnoślązaków, którzy chcą  zwiększyć swoje możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej oraz  podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

W projekcie zapewniono:

  • indywidualną opiekę doradcy Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) i doradcy zawodowego;
  • diagnozę predyspozycji zawodowych, indywidualne wsparcie psychologiczne lub warsztaty realizowane przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej DWUP;
  • dostęp do sprawdzonych ofert pracy z UE;
  • pomoc w przygotowaniu i tłumaczeniu CV oraz do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • darmowe szkolenia – z obsługi komputera (w tym elektroniczne aplikowanie), językowe (niemiecki, angielski) i zawodowe (np. wózki widłowe, spawanie, koparki, kasa fiskalna);
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo;
  • pieniądze na podróż oraz zakwaterowanie po podjęciu zatrudnienia w innej miejscowości lub za granicą.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne  na stronie: www.projekt-eures.dwup.pl.

Krótki film o projekcie: https://www.youtube.com/watch?v=6B2cSFJKWLM&feature=emb_logo