Elektroniczne Biuro Klienta e-BOK

Elektroniczne Biuro Klienta e-BOK

Związek Komunalny “Wodociąg Lisowice” zawiadamia, że wprowadzono do użytku Elektroniczne Biuro Klienta e-BOK. Konstrukcja e-BOK umożliwia uruchomienie niezależnych funkcjonalności takich jak:

– e-Odczyty,
– e-Faktury,
– Komunikaty,
– Awarie.

ADRES DO EBOK:
https://ebok.wodkan.pl/Lisowice/