Konstytucja 3 maja

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą.

Konstytucja stanowiła prawa i obowiązki obywateli oraz regulowała organizację władz państwowych.
Tego szczególnego dnia pragniemy upamiętnić uchwalenie przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 maja z 1791r. ceniąc jej znaczenie dla historii i praworządności Polski.