Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Kunice
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku z zakresu:

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 

do pobrania:
Oferta realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2021r