Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 19.05.2021

Ostrzeżenie hydrologiczne z dnia 19.05.2021

miniatura

Data i godzina wydania: 19.05.2021 – godz. 13:05
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:42
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 19.05.2021 do godz. 08:00 dnia 20.05.2021
Obszar: Województwo dolnośląskie
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, odcinkami powyżej stanów umownych, oraz lokalne podtopienia.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Karina Kózka