Zarządzenia w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysów Sołectw Pątnów Legnicki oraz Szczytniki Małe

Zarządzenia w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysów Sołectw Pątnów Legnicki oraz Szczytniki Małe