Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Kunicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021r. spisu powszechnego NSP 2021. Zgłoszenia należy składać do 25.06.2021r

 

do pobrania:
Formularz