Informacja – umowy na usługi w zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzania ścieków

Informacja – umowy na usługi w zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Kunice

Uprzejmie informuję, że Przedsiębiorstwo Komunalne HEMIZ-BIS Spółka z o.o. z dniem 01.06.2021r. nie jest eksploatatorem sieci i z tym dniem nie świadczy usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kunice.
W związku z tym prosimy o zawieranie umów z Zakładem Usług Komunalnych w Kunicach Spółką z o.o. z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich jako obecnym operatorem w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Z poważaniem
Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa