Interpelacje radnych – XXIX Sesja Rady Gminy w Kunicach (24.06.2021)