Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10.05.2021r. na realizację zadań publicznych

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10.05.2021r. na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Kunice

Informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 maja 2021 r. na realizację zadań publicznych z dziedziny działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. / Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami /, zostały wybrane oferty:

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
– Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica ul. Wrocławska 93/2 59-220 Legnica na zadanie pn. „Tacy sami ” dotacja – 3 000, 00 zł,

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym :
– Ludowy Zespół Sportowy „ Mewa ” Kunice ul. Słoneczna 15 59-216 Kunice na zadanie pn. „Jestem fit ” – 2 000,00 zł
– Bieniowicko-Pątnowsko-Szczytnicki Klub Sportowy „ Kaczawa ” Bieniowice 35 59-216 Kunice na zadanie pn. „Zdrowy styl życia” dotacja – 2 000,00 zł
– Stowarzyszenie „ Mała Unia” w Rosochatej , Rosochata 65 59-216 Kunice na zadanie pn. „I Mistrzostwa Gminy Kunice w siatkonogę ” dotacja – 9 650,00 zł

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego :
– Stowarzyszenie „ SK” ul. Sobieskiego 11 lok.E6 40 – 082 Katowice na zadanie pn. „Nasze Zabytki Inaczej ” dotacja – 800,00 zł

 

Zdzisław Tersa
Wójt Gminy Kunice