Nabór wniosków o udzielenie stypendium dla uczniów

Nabór wniosków o udzielenie stypendium dla uczniów

Uprzejmie informuję, iż do dnia 31 lipca 2021 r. trwa nabór wniosków o udzielenie stypendium w następujących kategoriach:
– za bardzo dobre wyniki w nauce dla ucznia,
– za osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe dla ucznia.

Wnioski można pobrać w pokoju nr 9 (I piętro) bądź na stronie BIP Kunice (Uchwała NR XXIII/148/20 Rady Gminy Kunice z dnia 28 grudnia 2020 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania stypendium i nagród uzdolnionym uczniom w gminie Kunice) i należy składać w pokoju Nr 11- sekretariat Urzędu Gminy w Kunicach.