Bezpłatne porady Rzecznika Praw Konsumentów

Bezpłatne porady Rzecznika Praw Konsumentów

Paragraf

W Urzędzie Gminy w Kunicach, będzie pełnił dyżur  Rzecznik Praw Konsumentów, osoby chętne zapraszamy w dniu 16 lipiec 2021r. o godz. 11:00, prosimy o wcześniejszą informacje telefoniczną

pod nr tel.76 8575 322