Informacja PCPR w Legnicy – nieodpłatna pomoc mieszkańcom powiatu legnickiego

Informacja PCPR w Legnicy – nieodpłatna pomoc mieszkańcom powiatu legnickiego

OFERTA
Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy

 

Informuję, że w roku 2021 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy kontynuuje dotychczasową nieodpłatną pomoc mieszkańcom powiatu legnickiego poprzez:

 1. Specjalistyczne wsparcie i poradnictwo indywidualne:
 • PSYCHOLOGICZNE, w tym dla ofiar przemocy:
 • w każdy wtorek, godz. 12:00 – 16:00
 • w każdą środę, 8:30 – 10:30 oraz godz. 10:30 – 14:30
 • PSYCHOLOGICZNE, dla sprawców przemocy:
 • w każdy wtorek, godz. 16:00 – 18:00
 • PRAWNE, w tym dla ofiar przemocy:
 • w każdy czwartek, godz. 15:30 – 17:30
 • PRAWNE, dla sprawców przemocy:
 • w każdy czwartek, godz. 13:00 – 15:00
 • SOCJALNE:
 • od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PCPR, tj. od 7:00 do 15:00.
 1. Wsparcie grupowe – oferta  skierowana do:
 • OFIAR przemocy (kobiet, mężczyzn, dzieci, osób starszych) w:
 1. Osób doznających przemocy w rodzinie Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie; propozycja – raz w tygodniu, ok. jednej godziny, w godzinach popołudniowych;
 2. Dzieci zagrożonych bądź narażonych na przemoc w rodzinie Zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym; propozycja – zajęcia ok. 1,5-godzinne, raz w tygodniu,
  w godzinach popołudniowych;
 3. Rodziców/ Opiekunów chcących lepiej zrozumieć swoje dziecko Akademia dobrego rodzica z elementami warsztatu – cztery spotkania, raz w miesiącu w godzinach popołudniowych, od 1,5 do 3 godzin (wg potrzeb).
 • SPRAWCÓW przemocy:
 1. udział w Programie korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemocy
  w rodzinie. Zajęcia będą realizowane w formie indywidualnych konsultacji (dwa spotkania) oraz grupowych spotkań o charakterze warsztatowym (60 godzin).

Zajęcia grupowe odbywać się będą w grupie otwartej.

W chwili obecnej trwa nabór osób do udziału w Programie!

Szczegółowe informacje dot. udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym można uzyskać  pod numerami telefonu: 76 72 43 467  lub  76 72 43 465, a także bezpośrednio u pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Legnicy, pok. 355, codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 oraz
w sekretariacie PCPR w Legnicy, pok. 309, codziennie w godzinach 7:00 – 15:00.

Wszystkie wymienione powyżej spotkania będą realizowane w budynku Starostwa Powiatowego
w Legnicy, Pl. Słowiański 1, głównie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

 1. Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i znajdujących się w różnorodnych sytuacjach kryzysowych, potrzebujących SCHRONIENIA. Powiat Legnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy ma zabezpieczone:
 • 2 miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie, prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dziewcząt i Kobiet Pozostających w Sytuacjach Kryzysu „Związek Maryjny”.
 • 2 miejsca w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującymi opiekę nad dziećmi
  (powiat lubański).

Pobyt w obu Ośrodkach jest całodobowy i okresowy. Osoby tam kierowane już na miejscu będą miały zapewnioną pomoc (w tym usługi specjalistyczne: psychologiczno-terapeutyczne, prawne, socjalne), której zakres i formy dostosowywane będą do indywidualnych potrzeb.

W sytuacjach nagłych, jeśli zaistnieje potrzeba umieszczenia osoby/osób, w którymś
z Ośrodków prosimy o kontakt telefoniczny – kom. 605 552 099. W innych przypadkach prosimy
o kontakt z Powiatowym Centrum OIK w Legnicy pod numerem telefonu  76 72 43 467, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.

 1. W sytuacjach nagłych, w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, istnieje możliwość objęcie wsparciem psychologicznym (osoby/osób lub grupy dotkniętej wspólnym kryzysem) w miejscu zdarzenia.

Kontakt pod numerem telefonu: 605 552 099 lub 76 72 43 467.

 1. Organizację szkoleń, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferta skierowana jest zwłaszcza do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (specjalistów pracy socjalnej, pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej, asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, pedagogów, psychologów) oraz przedstawicieli: oświaty, służby zdrowia, policji, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Oferta skierowana jest do mieszkańców z terenu powiatu legnickiego.