Informacja dla właścicieli budynków – obowiązek złożenia deklaracji do CEEB – przypomnienie

Informacja dla właścicieli budynków – obowiązek złożenia deklaracji do CEEB – przypomnienie

Informujemy że od 1 lipca 2021 roku, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554), każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracja dotyczy źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

 

Wszelkie informacje można uzyskać na stronach GUNB pod adresem:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
https://zone.gunb.gov.pl/