Statystyka szczepień na COVID-19 w Gminie Kunice

Statystyka szczepień na COVID-19 w Gminie Kunice

Zgodnie z przeprowadzoną analizą, według stanu na dzień 19.07.2021 r., Gmina wiejska Kunice znajduje się na 37. miejscu w skali całego województwa oraz 2. pozycji w rankingu gmin na poziomie powiatu legnickiego.
W podziale na grupy wiekowe, pod względem zaszczepienia co najmniej jedną dawką, sytuacja w gminie ma się następująco:

12-19 – 27%
20-39 – 36%
40-59 – 62%
60-69 – 73%
70+ – 82%.

            Odnosząc się do danych przesłanych w dniu 12.06.2021 r. odnotować można wzrost zaszczepienia mieszkańców pierwszą dawką o 0,95%, co sprawia, iż Gmina wiejska Kunice znajduje się na 1. miejscu w rankingu postępu gmin na poziomie powiatu legnickiego oraz na 34. miejscu na poziomie województwa dolnośląskiego w kontekście dokonanego postępu.