Stanowisko Urzędu Gminy Kunice do webinarium „Ochrona złoża – czy węgiel brunatny powinien podlegać specjalnej ochronie?”

Stanowisko Urzędu Gminy Kunice do webinarium „Ochrona złoża – czy węgiel brunatny powinien podlegać specjalnej ochronie?”

W nawiązaniu do webinarium pn. „Ochrona złoża – czy węgiel brunatny powinien podlegać specjalnej ochronie?”, które odbyło się 22.07.2021 o godzinie 12:00, Urząd Gminy Kunice przedstawia dokumenty, na podstawie których Wójt Gminy Kunice proceduje sprawy związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarownia terenu na obszarze Gminy Kunice

 

do pobrania:
Pismo 1
Pismo 2
Pismo 3