Świętujemy Złote Gody

W dniu 21 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Kunice na sali posiedzeń Rady Gminy Kunice odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz obchodziły 3 pary z gminy Kunice.

Aktu wręczenia medali dokonał wójt gminy Kunice – Zdzisław Tersa. W tym szczególnym dniu Szanowni Jubilaci otrzymali medale oraz kwiaty. Wójt gminy złożył Jubilatom gratulacje i życzenia. Po części oficjalnej był słodki poczęstunek i wspomnienia dawnych lat.

Życzymy Państwu, by Wasza miłość, która jest fundamentem Waszego związku trwała w zdrowiu jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat, i aby nigdy nie ustała.