Informacja dot. składania wniosków o dowód w postaci dokumentu elektrocznego

Informacja dot. składania wniosków o dowód w postaci dokumentu elektrocznego

Szanowni mieszkańcy gminy Kunice,

z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021. Stosowna informacja w tym zakresie znajduje się w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje „Uzyskaj dowód osobisty”.

W dniu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona.