Film przedstawiający współpracę polskich i niemieckich samorządów z udziałem Gminy Kunice

Film przedstawiający współpracę polskich i niemieckich samorządów z udziałem Gminy Kunice

Zapraszamy do zapoznania się z filmem dotyczącym współpracy polskich i niemieckich samorządów. Film powstał z okazji, przypadającej w tym roku, 30. rocznicy podpisania Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie między Polską i Republiką Federalną Niemiec, na zlecenie Związku Miast Polskich.

W związku ze współpracą Gminy Kunice z niemieckim miastem Brűhl, w filmie przedstawiono kadr przedstawiający Wójta Gminy Kunice Zdzisława Tersę oraz przedstawicieli miasta Brűhl i Ochotniczej Straży Pożarnej podczas delegacji przedstawicieli miasta Brühl w Gminie Kunice we wrześniu 2015 roku.