Bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

Bezpłatne konsultacje nt. Funduszy Europejskich

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Kunicach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji nt. aktualnych i przyszłych  możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o dotacje. W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in. czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do unijnego wsparcia. Aktualny zakres projektów unijnych to m.in. środki na rozpoczynanie lub rozwój własnej działalności gospodarczej, szkolenia.  Zainteresowani dowiedzą się do jakich instytucji należy się zgłaszać w przypadku ubiegania się o środki. 

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich.

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował dnia 6 sierpnia 2021 r. (piątek)
w
Urzędzie Gminy w Kunicach  (ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice) w godz. 10.00 – 12.30.

Konsultacje są bezpłatne.

Zapraszamy do udziału!