Wsparcie dla firm i ich pracowników

Wsparcie dla firm i ich pracowników

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w projekcie pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Osi 8 Rynek Pracy, Działanie 8.6.Więcej informacji znajduje się na stronie operatora Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.:  https://arleg.eu/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-ii