Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 05.08.2021 – godz. 07:48

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:174
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 08:00 dnia 05.08.2021 do godz. 09:00 dnia 06.08.2021
Obszar: Zlewnie dopływów Odry (dolnośląskie)
Przebieg: W zlewniach dopływów Odry wystąpi wzrosty stanów wody, lokalnie do strefy stanów wysokich, w zlewniach Nysy Kłodzkiej,
Oławy, Ślęzy i Bystrzycy możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i miejscami osiągnięcie stanów alarmowych
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Leszek Jelonek

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu