Wspieramy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Wspieramy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Kunice wsparła Medyczne Pogotowie Ratunkowe w Legnicy poprzez dofinansowanie zakupu tabletów. Urządzenie to służy do sprawnej i szybkiej łączności z dyspozytornią medyczną podczas przekazywania drogą elektroniczną zleceń wyjazdów. Jest to najlepszej jakości sprzęt, który będzie pomagał w ratowaniu życia ludzkiego. Wsparcie Pogotowia Ratunkowego w Legnicy to wspólna inicjatywa okolicznych samorządów, które chciały w ten sposób wyrazić wdzięczność za dotychczasową pracę dla dobra wszystkich mieszkańców. Uroczyste przekazanie tabletów odbyło się 30 lipca 2021 r.